ปรับหน้าแบบองค์รวมเพื่อความสวยอย่างสมดุล

 “ปรับหน้าแบบองค์รวมเพื่อความสวยอย่างสมดุล”

          ปัญหาที่เกิดขึ้นบนใบหน้านั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่หน้าไม่ได้รูป เช่น หน้าบาน   หน้าเหลี่ยม  หน้าตอบ  กระดูกโหนกแก้มเด่น   หน้าหัก  สัดส่วนหน้าไม่สวยงาม  เช่น คางสั้น จมูกสั้น หน้าผากแคบ องค์ประกอบใบหน้าไม่สวยงาม เช่น  เปลือกตาตก  แก้มห้อยย้อย คางป้านใหญ่ เป็นต้น  โดยบางปัญหาเป็นมาแต่โครงหน้าเดิม   บางปัญหาเป็นมาแต่กำเนิด แต่บางปัญหาเกิดขึ้นเพราะผลจากอายุที่มากขึ้น  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  จะเห็นได้ว่าใบหน้าของคนเพียงคนเดียวอาจพบปัญหาได้หลายรูปแบบ  การปรับใบหน้าจึงต้องเป็นการปรับแบบองค์รวม  เพื่อความสวยอย่างสมดุล

การปรับหน้าแบบองค์รวมเป็นอย่างไร

          คนไข้บางรายอาจกังวลแค่ปัญหาเพียงอย่างหนึ่งหรือบางอย่างบนใบหน้าตัวเองเพราะคนไข้เห็นหน้าตังเองแบบ 2 มิติ แต่แพทย์ที่มีหลักการและความรู้เรื่องการปรับรูปหน้า จะสามารถวิเคราะห์ได้ดีกว่าการที่คนไข้ดูผ่านกระจกด้วยตัวเอง  เพราะปัญหาใบหน้าบางอย่าง หากแก้เพียงเฉพาะส่วนอาจไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้อย่างที่คาดไว้  การปรับต้องอาศัยหลักการปรับใบหน้าในลักษณะการดูประกอบทั้งใบหน้า  เนื่องจากการปรับใบหน้าบางจุด  อาจส่งผลต่อส่วนของใบหน้าอีกจุดหนึ่งได้

          การวินิจฉัยก่อนทำการรักษานั้นมีหลักการหลายอย่างด้วยกัน  เช่น  การปรับใบหน้าต้องปรับให้ใกล้เคียงรูปไข่ที่สุด  แต่ให้มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายการปรับใบหน้ารูปไข่ก็ต้องมีลักษณะแบผู้ชาย คือไม่เรียวเล็กจนเกินไป ให้มีเหลี่ยมมุมแบบผู้ชายด้วย  ซึ่งการปรับหน้านั้น  จะต้องรู้องศาส่วนต่างๆ  ของใบหน้าว่าแต่ละส่วนควรมีองศาอย่างไรจึงเหมาะสมและสวยงาม  รู้ถึงกลไกและการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าแต่ละส่วนที่เกิดจากวัยที่มากขึ้น   เมือแพทย์เข้าใจหลักการดังกล่าวแล้วก็จะสามารถจินตนาการได้ว่าใบหน้าที่สวยและอ่อนวัยนั้นป็นเช่นไร  ก็จะทำให้ออกแบบใบหน้าได้อย่างเหมาะสมแนวทางการปรับหน้าเพื่อความสวยอย่างสมดุล

          โดยส่วนตัวของ นพ. รัสมิ์ภูมิ  สุเมธีวิทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้านอกจากการตรวจและวิเคราะห์โครงหน้าแล้ว จะทำการรักษาด้วยการใช้เทคนิคเฉพาะตัวที่คิดค้นขึ้นหลายๆ อย่างผสมผสานกัน เช่น  Triagular face lift, Multidirection force และ Lifting and Multilayer support  ซึ่งผลของการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว  จะทำให้หน้ายกกระชับขึ้นด้วยแรงดึงของฟิลเลอร์และโบธ็อก  ส่วนเกินบางส่วนสามารถใช้โบธ็อกลดได้  หรือใช้ฟิลเลอร์เพื่อพรางตาให้ลดสัดส่วนนั้นๆได้รวมทั้งเสริมส่วนของใบหน้าให้เข้ารูปสวยงามขึ้นได้   นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ร่วมรักษาได้ เช่น การยิงเลเซอร์กระตุ้นคลอลาเจนเพื่อชะลอความแก่และเหี่ยวหย่อยยาน โดยถ้าทำในวันเดียวกันให้ยิงเลเซอร์กิ่น  แล้วตามด้วยการฉีดปรับรูปหน้าแต่ถ้าฉีดปรับรูปหน้าแล้วก็สามารถยิงเลเซอร์ได้เช่นกัน  แต่ให้เว้นระยะห่างประมาณ 2-4 สัปดาห์

       ผลข้างเคียงจากการรักษาที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกับการฉีดโบธ็อกและฟิลเลอร์ทั่วไป  คืออาจมีรอยซ้ำบวมจากเข็มได้ ส่วนใหญ่หายภายใน 1 สัปดาห์  รวมทั้งอาจมีอาการปวดตึงได้เป็นเวลา 3-4 วัน ส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรงจะไม่เกิดขึ้นถ้ารู้จักเทคนิคและวิธีการรักษาที่ถูกต้อง  สำหรับคนที่ต้องการรักษาควรมีการเตรียมตัวก่อนการรักษาให้พร้อม  ซึ่งเหมือนกับการฉีดทั่วๆไป  ถ้าเป็นไปได้ควรงดทานยาหรืออาหารเสริมที่ทำให้เลือดออกได้ง่ายมาก่อน  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และควรทำความเข้าใจกับแพทย์ให้วัตถุประสงค์  และความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะทำการรักษา  หลังการรักษาคนไข้ดูแลตัวเองเหมือนกับการฉีดโบธ็อกและฟิลเลอร์ทั่วไป  คือเลี่ยงการทำเลเซอร์  หรือเลี่ยงการอบร้อนๆ รวมทั้งเลี่ยงการกดนวดหน้าบริเวณที่ฉีด 2 สัปดาห์

     ระยะเวลาในการรักษาเพื่อให้เห็นผลนั้น   ในส่วนที่ต้องใช้ฟิลเลอร์ในการปรับรูปหน้าจะเห็นผลได้ทันที   แต่ส่วนที่ใช้โบธ็อกจะเห็นผลได้ใน 1-2 สัปดาห์   โดยหลังจากการรักษาจะทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนที่สวยงามขึ้น  เป็นทรงหน้าที่ใกล้เคียงรูปไข่มากขึ้น  ส่วนต่างๆ ของใบหน้าถ้ายาวไปก็สามารถแลดูสั้นลง  หรือบางส่วนที่สั้นก็แลดูยาวขึ้น   หน้าที่หย่อนคล้อยก็ดูยกกระชับขึ้น  หน้าที่ดูใหญ่ไปก็ทำให้เรียวเล็กลง  หน้าที่ตอบไปก็ทำให้ดูมีน้ำมีนวลขึ้น  ทำให้หน้าสวยขึ้นและดูเด็กลง  ที่สำคัญคือแลดูเป็นธรรมชาติ

      การปรับรูปหน้าแบบองค์รวมนี้   สามารถลดปัญหาคาง 2 ชั้นลงได้มาก เพราะการปรับรูปหน้าทำให้หน้ายกกระชับและกรอบหน้าชัดเจนขึ้น  ผลที่ได้เมื่อหน้ายกกระชับก็จะดึงให้ผิวใต้คางกระชับขึ้น  ผลคือเนื้อคาง 2 ชั้นจะลดลง โดยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ออกแบบใบหน้าอย่างถูกต้อง  และเทคนิคการทำอย่างถูกต้องด้วย  ไม่เช่นนั้นบางครั้งแทนที่ปัญหาจะน้อยลงกลับอาจจะทำให้ปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย  การใช้ฟิลเลอร์และโบธ็อกให้ปลอดภัยนั้น   ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  และต้องใช้สารฟิลเลอร์และโบธ็อกที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้น

INFORMATION

 • Star Review
 • About Our Shop
 • How to
 • Privacy Policy
 • Delivery Information

CUSTOMER CARE

 • Contact Us
 • Site Map
 • Top Sales & Best Seller
 • Gift Vouchers
 • Best Sellers

YOUR ACCOUNT

 • Order Status
 • My Wishlist
 • Delivery Address
 • Order History
 • Newsletter

GET IN TOUCH

บริษัท กรุ๊ป รัสมิ์ภูมิ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์
084-451-0500

Dr Rassapoom Fanpage Rassapoom Skin Clinic Twitter Rassapoom Skin Clinic Instragram Rassapoom Skin Clinic Youtube