Article : ปรับหน้าแบบองค์รวม เพื่อความสวยอย่างสมดุล

 ปรับหน้าแบบองค์รวม   เพื่อความสวยอย่างสมดุล

ปัญหาบนใบหน้าไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาเดียว

    ปัญหาที่เกิดขึ้นบนใบหน้านั้นมีหลากหลาย   ใบหน้าของคนเพียงคนเดียวอาจพบปัญหาได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่หน้าไม่ได้รูป เช่นหน้าบาน  หน้าเหลี่ยม  หน้าตอบ  กระดูกโหนกแก้มเด่น   หน้าหัก  หรือสัดส่วนหน้าไม่สวยงาม เช่น คางสั้น จมูกสั้น  หน้าผากแคบ  และองค์ประกอบใบหน้าไม่สวยงาม เช่น เปลือกตาตก  แก้มห้อยย้อย  คางป้านใหญ่ เป็นต้น โดยบางปัญหาเป็นมาแต่กำเนิด แต่บางปัญหาเกิดขึ้นเพราะผลจากอายุที่มากขึ้น
        
    แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้มักจะกังวลเพียงแค่ปัญหาเพียงอย่างเดียวหรือบางอย่างบนใบหน้าเท่านั้น   เพราะคนไข้เห็นหน้าตัวเองในแบบ 2 มิติ  ทั้งๆที่ปัญหาบนใบหน้านั้นมีหลากหลาย   ซึ่งการปรับใบหน้าแพทย์จะทำการรักษาโดยการดูประกอบกันทั้งใบหน้า    เนื่องจากการปรับใบหน้าบางจุด   อาจส่งผลต่อส่วนของใบหน้าอีกจุดหนึ่งได้   โดยจะต้องมีการวินิจฉัยก่อนทำการรักษาที่อาศัยหลักการหลายอย่างด้วยกัน   เช่น  การปรับใบหน้าต้องปรับให้ใกล้เคียงรูปไข่ที่สุด  แต่ให้มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง   รู้ถึงกลไกและการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าแต่ละส่วนที่เกิดจากวัยที่มากขึ้น  เป็นต้นดังนั้น   การปรับใบหน้าจึงต้องเป็นการปรับแบบองค์รวม  เพื่อความสวยอย่างสมดุล

ผสาน 3 เทคนิค เพื่อปรับหน้าให้สมดุลอย่างเป็นธรรมชาติ
    
    ด้วยเทคนิคส่วนตัวของ  นพ.รัสมิ์ภูมิ    สุเมธีวิทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า  จะเริ่มด้วยการตรวจและวิเคราะห์โครงหน้า  จากนั้นจึงทำการรักษาด้วยการใช้เทคนิคเฉพาะตัวที่คิดขึ้นหลายๆ  อย่างผสมผสานกันได้แก่  เทคนิค Triangular  face lift  เทคนิค Multidirection force  และเทคนิค  Lifting and Muitilayer  lift  ซึ่งเป็นการทำให้หน้ายกกระชับขึ้นด้วยแรงดึงของฟิลเลอร์และโบธ็อก   ปรับลดส่วนเกินบางส่วนด้วยโบธ็อก   หรือพรางตาสัดส่วนนั้นๆ ด้วยฟิลเลอร์ รวมทั้งปรับสัดส่วนให้หน้าเข้ารูปสวยงามได้ ซึ่งจะเห็นผลได้ทันที  ส่วนการใช้โบธ็อกจะเห็นผลได้ใน 1-2 สัปดาห์ หลังการรักษาแล้วจะทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนที่สวยงามขึ้น เป็นทรงหน้าที่ใกล้เคียงรูปไข่มากขึ้น   หน้าที่หย่อนคล้อยก็ดูยกกระชับขึ้น   หน้าที่ใหญ่ไปก็ทำให้เรียวเล็กลง   หน้าที่ตอบก็มีน้ำมีนวลขึ้น   เนื่องจากเป็นการปรับหน้าแบบองค์รวม   จึงทำให้หน้าสวยขึ้นและดูเด็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ
การปรับรูปหน้าแบบองค์รวมนี้   สามารถลดปัญหาคาง 2 ชั้นลงได้มาก เพราะการปรับหน้าทำให้หน้ายกกระชับและกรอบหน้าชัดเจนขึ้น ผลที่ได้เมื่อหน้ายกกระชับก็จะดึงให้ผิวใต้คางกระชับขึ้น   ผลคือเนื้อคาง 2 ชั้นจะลดลง โดยทั้งหมดนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์ออกแบบใบหน้าอย่างถูกต้อง และเทคนิคการทำอย่างถูกต้องด้วย   ไม่เช่นนั้นบางครั้งแทนที่  ปัญหาจะน้อยลงกลับอาจจะทำให้ปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย

INFORMATION

 • Star Review
 • About Our Shop
 • How to
 • Privacy Policy
 • Delivery Information

CUSTOMER CARE

 • Contact Us
 • Site Map
 • Top Sales & Best Seller
 • Gift Vouchers
 • Best Sellers

YOUR ACCOUNT

 • Order Status
 • My Wishlist
 • Delivery Address
 • Order History
 • Newsletter

GET IN TOUCH

บริษัท กรุ๊ป รัสมิ์ภูมิ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์
084-451-0500

Dr Rassapoom Fanpage Rassapoom Skin Clinic Twitter Rassapoom Skin Clinic Instragram Rassapoom Skin Clinic Youtube